Jagtområde

Vi har fået tildelt 2 områder hvor vi kan gå på jagt. Det vil sige vi har jagtrettighederne i skoven mellem Havvej og skovly i Muleby på 34 Ha. Samt et område i varperne på 54 Ha.

 

Vi vil have forskelligt antal jagter på hvert område, fra år til år

 

 

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/