Nyt medlem/jæger

Har du lyst og interesse i at blive medlem af Knudsker Jagtforeing og samtidig blive medlem af Danmarks Jægerforbund, kan du kontakte kasserer Jan Jensen og opgive navn, adresse, postnr. og by. Telefon, fødselsdato samt hvilken form for medlem du ønsker at blive optaget under:
E-mail: jan@knudskerjagtforening.dk – eller telefon 56959616 / mobil 2679 0316

Kontingentsatserne er :
Ordinær – 831 kr.
Junior (0-15 år) – 128 kr.
Ungdom (16-25 år) – 376 kr.
Hustand (samme addresse) – 536 kr.

Ordinære medlemmer støtter via kontingentet Jægernes Naturfonds arbejde med 20 kr.
Juniormedlemsskab for børn og unge til og med 15. år. (Denne medlemskatagoti modtager ikke bladet Jæger – ved ønske om at modtage bladet kan vedkommende evt. indmeldes som ungdomsmedlem)
Husstand medlem er for efterfølgene medlemer på samme addresse. Første person skal være ordinært medlem, øvrige personer i husstanden kan efterfølgende tegne et husstandsmedlemskab.

Påkrævet
Adresse
Påkrævet
Påkrævet
Påkrævet
Påkrævet

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/