Foreningsjagt

Vi afholder hver år 4 foreningsjagter.  Nogle af vores jagter bliver arrangeret sammen med Klemesker jagtforening.

Foreningsjagterne for I år er :

Aktivitetsprogram for 2021

Bukkejagt: 17/5 -15/7. Ølenevej Pedersker plantage.

Der kan kun søges om 3 sammenhængende dage. (Mandag, tirsdag, onsdag) og (torsdag, fredag, lørdag). Når man har skudt en buk er jagtperioden slut. Der skal gives besked til bestyrelsen umiddelbart efter. Når der sammenlagt er skudt 3 dyr, stopper bukkejagten i plantagen for denne periode.                                                                                                                                                  

 NB! Der skal være foretaget indskydning på bane med riflen samme år. 

Tilmelding og yderligere information kan foretages fra den 1. april til Jan Jensen. 20983421.       NB! Se først i kalenderen på Knudsker Jagtforenings hjemmeside for ledige pladser.                                                                           Jagten er personlig, og kan ikke overdrages.                                                     

Bemærk! Der må ikke drives jagt på søn. og helligdage.

 

Plantagejagt Hasle: Fredag den 8/10 kl. 10.00. ”Hvide hus” Fælledvej 98, Hasle.

Der afholdes jagt i plantagen. Efter jagten kører vi tilbage til ”Hvidehus”, hvor vi afholder jagtparade. Efter jagtparaden går vi ind for at spise vores medbragte madpakke. Drikkelse kan købes som sædvanligt. Derefter serveres den traditionelle kringle, lagkage og kaffe. Derefter   afholdes der generalforsamling. Forslag til generalforsamlingen sendes til info@knudskerjagtforening.dk eller til bestyrelsen senest 4 uger før.

Tilmelding til jagten mailes til info@knudskerjagtforening.dk eller kontakt bestyrelsen senest den 2/10.

På denne jagt, må du invitere 2 gæster med.

________________________________________________________________________________

Plantagejagt i Pedersker: fredag den 5/11 kl. 9.00. Ølenevej, plantage.

Der afholdes fællesjagt i plantagen sammen med Klemensker Jagtforening. Der vil være en lille pause ude i skoven, hvor der serveres en tallerken varm suppe og lidt til halsen. Der vil blive sørget for transport mellem såterne. Efter jagten køres til Klemenskes jagthytte, hvor der vil være jagt- parade. Dagen afsluttes med medbragt madpakke efterfulgt af den traditionelle kaffe, kringle og lagkage. Tilmelding til jagten mailes til info@knudskerjagtforening.dk eller kontakt bestyrelsen senest den 1/11.

På denne jagt, må du invitere 1 gæst med.

________________________________________________________________________________

Plantagejagt i Pedersker: lørdag den 27/11 kl. 9.00. Ølenevej, Pedersker plantage.

Der afholdes fællesjagt i plantagen sammen med Klemensker Jagtforening. Der vil være en lille pause ude i skoven, hvor der serveres en tallerken varm suppe, og lidt til halsen. Der vil blive sørget for transport mellem såterne. Efter jagten køres til Klemensker Jagtforenings jagthytte, hvor der vil være jagtparade. Dagen afsluttes med medbragt madpakke efterfulgt af den traditionelle kaffe, kringle og lagkage.

Tilmelding til jagten mailes til info@knudskerjagtforening.dk eller kontakt bestyrelsen senest den 20/11.

På denne jagt, må du invitere en gæst med.

________________________________________________________________________________

Julejagt i Pedersker: fredag den 28/12 kl. 10.00. Ølenevej, Pedersker plantage.

Der afholdes julejagt i plantagen. Efter jagten siger vi tak for året der er gået. Foreningen er vært med en øl eller vand. Tag evt. selv kaffe og kage med.

Tilmelding til jagten mailes til info@knudskerjagtforening.dk eller kontakt bestyrelsen senest den 20/12.

På denne jagt, må du invitere 2 gæster med. 

________________________________________________________________________________

Fælles trykjagt på dåvildt lørdag den 15. januar 2022.

Knudsker Jagtforening. Klemensker jagtforening.  Aaker og Åkirkeby jagtforening. Allinge Sandvig jagtforening. Østbornholm jagtforening. Der vil være lodtrækning blandt dem der ønsker at deltage. Tilmelding og nærmere information kommer senere.                 

På fællesjagterne sammen med Klemensker hvor I må invitere 1 gæst med hver er der en begrænsning på max. 5 gæster pr. jagt. Så det er først til mølle princip! Hører du ikke noget fra os er der plads.

M.v.h. Bestyrelsen i Knudsker Jagtforening