Foreningsjagt

Vi afholder hver år 4 foreningsjagter.  Nogle af vores jagter bliver arrangeret sammen med Klemesker jagtforening.

Foreningsjagterne for I år er:

Plantagejagt Hasle: Torsdag den 11/10 kl. 10.00. ”Hvide hus” Fælledvej 98, Hasle.

Der afholdes jagt i plantagen. Efter jagten kører vi tilbage til ”Hvidehus”, hvor brændeovnen er tændt. Efter jagt paraden spiser vi vores medbragte madpakke. Drikkelse kan købes som sædvanligt. Derefter serveres den traditionelle kringle, lagkage og kaffe, hvorefter der afholdes generalforsamling. Forslag til generalforsamlingen sendes til info@knudskerjagtforening.dk eller til bestyrelsen senest 4 uger før.

Tilmelding til jagten mailes til info@knudskerjagtforening.dk eller kontakt bestyrelsen senest den 5/10. På denne jagt må du invitere 2 gæster med.

Plantagejagt i Pedersker: Lørdag den 27/10 kl. 9.00. Ølenevej, Pedersker plantage.

Der afholdes jagt i plantagen sammen med Klemensker Jagtforening. Der vil være en lille pause ude i skoven, hvor der serveres en tallerken varm suppe og lidt til halsen. Der vil blive sørget for transport mellem såterne. Efter jagten køres til Klemenskes jagthytte, hvor der vil være jagt- parade. Dagen afsluttes med medbragt madpakke efterfulgt af den traditionelle kringle, lagkage og kaffe. Tilmelding til jagten mailes til info@knudskerjagtforening.dk eller kontakt bestyrelsen senest den 22/10.

Plantagejagt i Pedersker: Fredag den 23/11 kl. 9.00. Ølenevej, Pedersker plantage.

Der afholdes jagt i plantagen sammen med Klemensker Jagtforening. Der vil være en lille pause ude i skoven, hvor der serveres en tallerken varm suppe, og lidt til halsen. Der vil blive sørget for transport mellem såterne. Efter jagten køres til Klemensker Jagtforenings jagthytte, hvor der vil være jagtparade. Dagen afsluttes med medbragt madpakke efterfulgt af den traditionelle kringle, lagkage og kaffe.

Tilmelding til jagten mailes til info@knudskerjagtforening.dk eller kontakt bestyrelsen senest den 18/11.

Julejagt i Pedersker: fredag den 28/12 kl. 10.00. Ølenevej, Pedersker plantage.

Der afholdes jagt i plantagen. Efter jagten siger vi tak for året der er gået. Foreningen er vært med en øl eller vand. Tag evt. selv kaffe og kage med.