Foreningsjagt

Vi afholder hver år 4 foreningsjagter.  Nogle af vores jagter bliver arrangeret sammen med Klemesker jagtforening.

Foreningsjagterne for I år er :

Aktivitetsprogram for 2020

Plantagejagt Hasle: Fredag den 9/10 kl. 10.00. ”Hvide hus” Fælledvej 98, Hasle.

Der afholdes jagt i plantagen. Efter jagten kører vi tilbage til ”Hvidehus”, hvor brændeovnen er tændt. Efter jagtparaden spiser vi vores medbragte madpakke. Drikkelse kan købes som sædvanligt. Derefter serveres den traditionelle kringle, lagkage og kaffe. Efterfølgende  afholdes der generalforsamling. Forslag til generalforsamlingen sendes til info@knudskerjagtforening.dk eller til bestyrelsen senest 4 uger før.

Tilmelding til jagten mailes til info@knudskerjagtforening.dk eller kontakt bestyrelsen senest den 3/10. På denne jagt, må du invitere 2 gæster med.

  1. Plantagejagt i Pedersker: fredag den 6/11 kl. 9.00. Ølenevej, plantage.

Der afholdes jagt i plantagen sammen med Klemensker Jagtforening. Der vil være en lille pause ude i skoven, hvor der serveres en tallerken varm suppe og lidt til halsen. Der vil blive sørget for transport mellem såterne. Efter jagten køres til Klemenskes jagthytte, hvor der vil være jagt- parade. Dagen afsluttes med medbragt madpakke efterfulgt af den traditionelle kringle, lagkage og kaffe. Tilmelding til jagten mailes til info@knudskerjagtforening.dk eller kontakt bestyrelsen senest den 2/11. På denne jagt, må du invitere 1 gæst med.

______________________________________________________________________________

 Plantagejagt i Pedersker: lørdag den 28/11 kl. 9.00. Ølenevej, Pedersker plantage.

Der afholdes jagt i plantagen sammen med Klemensker Jagtforening. Der vil være en lille pause ude i skoven, hvor der serveres en tallerken varm suppe, og lidt til halsen. Der vil blive sørget for transport mellem såterne. Efter jagten køres til Klemensker Jagtforenings jagthytte, hvor der vil være jagtparade. Dagen afsluttes med medbragt madpakke efterfulgt af den traditionelle kringle, lagkage og kaffe.

Tilmelding til jagten mailes til info@knudskerjagtforening.dk eller kontakt bestyrelsen senest den 21/11. På denne jagt, må du invitere en gæst med.

  1. Julejagt i Pedersker: fredag den 28/12 kl. 10.00. Ølenevej, Pedersker plantage.

Der afholdes jagt i plantagen. Efter jagten siger vi tak for året der er gået. Foreningen er vært med en øl eller vand. Tag evt. selv kaffe og kage med.

Tilmelding til jagten mailes til info@knudskerjagtforening.dk eller kontakt bestyrelsen senest den 19/12. På denne jagt, må du invitere 2 gæster med. 

________________________________________________________________________________

Trykjagt på Dåkalv den 9. januar 2021.

 Jagt arealer: Åkirkeby Plantage. Åker Plantage. Pedersker Plantage. Nærmere information kommer senere.

________________________________________________________________________________                             

På fællesjagterne sammen med Klemensker hvor I må invitere 1 gæst med hver er der en begrænsning på max. 5 gæster pr. jagt. Så det er først til mølle princip! Hører du ikke noget fra os er der plads!

Vh. Bestyrelsen