Foreningsjagt

Vi afholder hver år 4 foreningsjagter.  Nogle af vores jagter bliver arrangeret sammen med Klemesker jagtforening.

Foreningsjagterne for I år er :

Plantagejagt Hasle: Fredag den 4/10 kl. 10.00. ”Hvide hus” Fælledvej 98, Hasle.

Der afholdes jagt i plantagen. Efter jagten kører vi tilbage til ”Hvidehus”, hvor brændeovnen er tændt. Efter jagt paraden spiser vi vores medbragte madpakke. Drikkelse kan købes som sædvanligt. Derefter serveres den traditionelle kringle, lagkage og kaffe, hvorefter der afholdes generalforsamling. Forslag til generalforsamlingen sendes til info@knudskerjagtforening.dk eller til bestyrelsen senest 4 uger før.

Tilmelding til jagten mailes til info@knudskerjagtforening.dk eller kontakt bestyrelsen senest den 30/9. På denne jagt, må du invitere 2 gæster med.

Plantagejagt i Pedersker: Lørdag den 26/10 kl. 9.00. Ølenevej, Pedersker plantage.

Der afholdes jagt i plantagen sammen med Klemensker Jagtforening. Der vil være en lille pause ude i skoven, hvor der serveres en tallerken varm suppe og lidt til halsen. Der vil blive sørget for transport mellem såterne. Efter jagten køres til Klemenskes jagthytte, hvor der vil være jagt- parade. Dagen afsluttes med medbragt madpakke efterfulgt af den traditionelle kringle, lagkage og kaffe. Tilmelding til jagten mailes til info@knudskerjagtforening.dk eller kontakt bestyrelsen senest den 21/10. På denne jagt, må du invitere 1 gæst med.

Plantagejagt i Pedersker: Fredag den 29/11 kl. 9.00. Ølenevej, Pedersker plantage.

Der afholdes jagt i plantagen sammen med Klemensker Jagtforening. Der vil være en lille pause ude i skoven, hvor der serveres en tallerken varm suppe, og lidt til halsen. Der vil blive sørget for transport mellem såterne. Efter jagten køres til Klemensker Jagtforenings jagthytte, hvor der vil være jagtparade. Dagen afsluttes med medbragt madpakke efterfulgt af den traditionelle kringle, lagkage og kaffe.

Tilmelding til jagten mailes til info@knudskerjagtforening.dk eller kontakt bestyrelsen senest den 25/11. På denne jagt, må du invitere en gæst med.

Julejagt i Pedersker: fredag den 27/12 kl. 10.00. Ølenevej, Pedersker plantage.

Der afholdes jagt i plantagen. Efter jagten siger vi tak for året der er gået. Foreningen er vært med en øl eller vand. Tag evt. selv kaffe og kage med.

Tilmelding til jagten mailes til info@knudskerjagtforening.dk eller kontakt bestyrelsen senest den 23/12. På denne jagt, må du invitere 2 gæster med.

På fællesjagterne sammen med Klemensker hvor I må invitere 1 gæst med hver, er der en begrænsning på 5 gæster i alt pr. jagt. Så det er først til mølle princip! Hører du ikke noget fra os er der plads!